Mord produktovky1042 Mord produktovky1043 Mord produktovky1074

Načeradský, Bolf, Typlt: Rezonance
Bigg Boss

Cena
250 Kč

Vyprodáno

Popis

Katalog k výstavě kreseb a prací na papíře Jiřího Načeradského (1939 – 2014), Josefa Bolfa (1971) a Lubomíra Typlta (1975) je prezentací tvorby bývalého profesora a jeho dvou výrazných žáků. Námětem výstavy je zpřítomnění něčeho, co všechny tři autory zároveň propojuje a zároveň přesahuje. Jedná se tu o podchycení něčeho, co bychom mohli pojmenovat jako společný zájem všech tří umělců na rozvíjení určité vizuální tradice stejně jako zájem na jejím rozbití a tvůrčím překonání. “Výběr prací se záměrně nedrží žádných omezujících kritérií. Zahrnuje různě datované kresby (nejstarší kresba z roku 1962, nejmladší z roku 2014) různé povahy (skici, studie, kvaše, samostatné kresby apod.). Jediným kurátorským měřítkem výběru je důraz na příbuznou výrazovou rezonanci, která prostupuje jednotlivé práce. Směrodatný je přístup všech tří umělců k tvorbě. Prozrazuje příbuzné stanovisko ve vztahu k minulosti, kterou je třeba modifikovat a podrobit současnému výrazu. Nejde o to zříci se minulosti a malířské tradice, ale o to, získat z ní to, co rezonuje se současností. A naopak do demontovaných matric tradice integrovat cizorodé prvky současnosti, aby obraz neztratil kontakt se svou dobou a naplňoval svou základní funkci – prolomit se do svého času a učinit z něho tvar”, vysvětluje koncepci výstavy i katalogu kurátor Petr Vaňous.

JIŘÍ NAČERADSKÝ

Narodil se 9. 9. 1939 v Sedlci na Benešovsku V letech 1957 – 1963 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila Rady V letech 1968 a 1969 pobýval na stipendiích v severní Francii a v Paříži V období 1969 – 1989 byl jako umělec bojkotován komunistickým režimem, živil se restaurováním fasád historických budov Od r. 1987 byl členem Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece Po r. 1989 působil jako vedoucí Ateliéru figurální a monumentální malby na Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě výtvarného umění VUT v Brně V r. 1991 byl jmenován profesorem Zemřel 16. 4. 2014 v Praze

JOSEF BOLF

Narozen 7. 10. 1971 v Praze V letech 1990–1998 studoval Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Jiřího Načeradského, Vladimíra Kokolii a Vladimíra Skrepla V roce 1995 studijně pobýval v Kongsthögskolan, Stockholm V roce 1996 studijně pobýval na Akademie der Bildenden Künste Stuttgart V roce 2006 se zúčastnil rezidenčního pobytu Europäische Künstlerhaus Oberbayern residency program, Freising V roce 2007 se zúčastnil programu ISCP – International Studio and Curatorial Program, scholarship, NYC, USA Člen skupiny BJ (Bezhlavý Jezdec, aktivní 1998-2002) s Jánem Mančuškou, Janem Šerých a Tomášem Vaňkem

LUBOMÍR TYPLT

Narodil se 6. 6. 1975 v Jilemnici Absolvoval v l. 1989–1993 Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze V letech 1993–1997 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor ilustrace (prof. Jiří Šalamoun) V letech 1997–2001 vystudoval Fakultu výtvarných umění v Brně, obor malířství (prof. Jiří Načeradský) V letech 1998–1999 studoval Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství (prof. Markus Lüpertz) V letech 2000–2002 studoval Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství (prof. Gerhard Merz) V letech 2002–2005 absolvoval Kunstakademie Düsseldorf, obor malířství (prof. A. R. Penck) V roce 2004 obdržel Meisterschüler u profesora A. R. Pencka V roce 2005 obdržel Akademiebrief Autor textů a vizuální stránky skupiny WWW (CD Neurobeat, 2006, a Tanec sekyr, 2009, Atomová včela, 2013).